Sophia

Sophia

Sophia 150 150 Jos

Sophia

“Rik Geus heeft mij heel goed begeleid tijdens het revalideren en daar ben ik hem enorm dankbaar voor! In mijn geval was het een zeer langdurig traject na een operatie. Wat ik heel fijn in deze mentaal zware periode vond is dat Rik mij steeds uitdaagde met leuke nieuwe oefeningen en dat we steeds nieuwe doelen stelden. Hierdoor wist ik waar ik aan toe was en behield ik mijn motivatie.”